Vijftact is een samenwerkingsverband van vijf vormingsdiensten die streven naar een volwaardig burgerschap van personen met een handicap (in ruime zin) in een samenleving die hierop is afgestemd.

 
  • We zetten sensibiliseringsinitiatieven op 
  • We wenden onze kennis en expertise aan om organisaties te ondersteunen bij projecten rond integratie en inclusie, waaronder advies bij omgang met deelnemers met een handicap 
  • We organiseren vorming in open aanbod en op maat voor zowel personen met een handicap als voor een breed publiek 
  • We stellen informatie ter beschikking via informatiecentra, tijdschriften en gerichte publicaties
Uitgangspunten zijn geloof in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en gelijkwaardigheid.

Vijftact ondersteunt de partners in hun werking. Ze treedt op als belangenbehartiger en woordvoerder. Ze waakt erover dat de werking voldoet aan de decretale vereisten. 

Vijftact zorgt voor de bundeling van kennis, inzicht en knowhow van de aangesloten organisaties en realiseert zo een meerwaarde op het vlak van kwaliteitszorg, professionaliteit, netwerkverbreding en afstemming.


Vijftact respecteert de eigenheid en deskundigheid van de aangesloten partners. 

Tekst in VGT

Bestuursleden

Pedro Oosterlynck

voorzitter

Viviane Vermeiren

secretaris

Jos Valkenborg

penningmeester

Lief Vanbael

dagelijks bestuur

Ria Van Den Heuvel

dagelijks bestuur

Filip Verstraete

dagelijks bestuur

Hannes De Durpel

dagelijks bestuur

Jan De Kesel

raad van bestuur

Det Dekeukeleire

raad van bestuur

Eline Demey

raad van bestuur

Herman Van Hove

raad van bestuur

Linda Geldhof

algemene vergadering

Martine Heiremans

algemene vergadering

Peter Van Spaandonck

algemene vergadering

Pieter Vanvolsem

algemene vergadering

Frans Carsau

erevoorzitter

Personeelsleden

Greet Firlefyn

Algemeen coördinator

Patrice Van Laethem

Stafmedewerker projectwerking en sensibilisering

Vanessa De Grauwe

Office Assistent

Contact

Groot Begijnhof 85,
9040 Gent

Contactformulier