“Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een handicap ‘in de brede zin van het woord’. Bij Sig kom je meer te weten over deze thematiek. De doelgroep van mensen met een beperking waarover we informatie geven, varieert van 0 tot 99 jaar (zowel aangeboren als verworven stoornissen): ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, enz. We organiseren vorming (lezingen, studiedagen en workshops) voor een zeer ruim doelpubliek, ook voor professionele hulpverleners. Verder zetten we sensibiliserende acties op, publiceren we boeken, brochures en educatief materiaal, hebben we een informatiecentrum en ondersteunen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.” Meer info website“ Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een handicap ‘in de brede zin van het woord’. Bij Sig kom je meer te weten over deze thematiek. De doelgroep van mensen met een beperking waarover we informatie geven, varieert van 0 tot 99 jaar (zowel aangeboren als verworven stoornissen): ontwikkelingsstoornissen, leer- en gedragsstoornissen, niet-aangeboren hersenletsel, autisme, enz. We organiseren vorming (lezingen, studiedagen en workshops) voor een zeer ruim doelpubliek, ook voor professionele hulpverleners. Verder zetten we sensibiliserende acties op, publiceren we boeken, brochures en educatief materiaal, hebben we een documentatiedienst en ondersteunen we praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.”

Tekst in VGT

Contact

Pachthofstraat 1,
9308 Gijzegem
Fax: 053/38 28 19