Tekst voorpagina sensibiliseren

Met onze campagnes maken we je warm en gevoelig voor handicap en hoe er mee te leven. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om de barrières ten aanzien van mensen met een handicap weg te werken en handicap op de politieke agenda te plaatsen.

"Zit even stil, meneer van Gorp"

Reactie van Ria Van Den Heuvel, directeur centrum ZitStil op opmerkelijke oproep van CM-voorzitter Luc Van Gorpl: Onverantwoord en oneigenlijk rilatine nemen is inderdaad niet de bedoeling. Maar Luc Van Gorp dreigt veel ADHD-patiënten weg te leiden van de hulp die ze nodig hebben.

Werelddovendag

Doof Vlaanderen zet in op sensibilisering van zowel dove als horende mensen, over de Vlaamse Gebarentaal, haar gemeenschap en haar cultuur. Elk jaar organiseert Doof Vlaanderen eind september Werelddovendag (WDD), een druk bezocht evenement met zowel vorming als ontspanning. Werelddovendag 2018 zal plaatsvinden in Kortrijk op 22 september.

 

'Borst en Boezem Bewust - bis'

Personen met een verstandelijke beperking komen tijdens hun leven in contact met borstkanker. Ofwel omdat ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste omgeving. Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX  ontwikkelden een brochure rond opsporing ‘op maat’ van deze doelgroep. Vrouwen met een verstandelijke handicap die een behandeling voor borstkanker ondergaan of achter de rug hebben en hun netwerk worden vaak geconfronteerd met tal van (communicatie)problemen. Samen met andere organisaties werkt Gezin en Handicap een lotgenotenmoment om de ervaren knelpunten bespreekbaar te maken.

Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

Sig is trekker in de sensibilisering rond NAH. De jaarlijkse campagne 'week van NAH' eind oktober was ook nu een succes www.nahliga.be. Sig blijft een gids het hele jaar door voor mensen die persoonlijk, in hun directe omgeving of professioneel te maken krijgen met NAH.

 

Bruggendag met theater

Bruggendag is uitgegroeid tot een volksfeest met alle organisaties, vrijwillige medewerkers én bewoners van het Groot Begijnhof. Ook autisme stond in the picture, met als doel een grotere verbondenheid te creëren met de ruime buurt van het Groot Begijnhof. We brengen mensen met en mensen zonder autisme op een plezierige manier samen.

Deze keer kon het publiek laten betoveren door een theatervoorstelling in samenwerking met NTG.

Autisme Centraal werkte met een groepje volwassenen met autisme en NTG-theaterdocente Debbie Crommelinck een theaterstukje uit geïnspireerd door het thema ‘geloof’.  Een hele uitdaging voor mensen met autisme. Verbeelding is geen evidentie voor hen; de communicatie tijdens de theatercursus en de repetities zijn dan ook autismevriendelijk uitgewerkt. Het thema ‘geloof’ werd breed verkend en uitgediept: vertrouwen en geloof in jezelf, vertrouwen op de ander, bijgeloof en belangrijke rituelen.

Tijdens de voorbereidingen en de optredens hebben de volwassenen met autisme hun grenzen verlegd en zaken gedaan die voor hen niet vanzelf gaan: voor publiek staan en praten, bewegen, zich in nieuwe situaties begeven, communiceren en overleg plegen, rekening houden met elkaar en elkaar aanvoelen om samen een voorstelling te brengen.

Ieder woord en elke beweging ontstond bij de acteurs met autisme zelf en Debbie monteerde alles aan elkaar.

Hyper Actie(f)

Op 30 juni 2018 organiseerden sympathisanten van centrum ZitStil samen met de voorzitter Jan De Kesel een benefiet ten voordele van centrum ZitStil.

Centrum ZitStil verzorgde een infostand waar je met al je vragen terecht kon.