Tekst voorpagina sensibiliseren

Met onze campagnes maken we je warm en gevoelig voor handicap en hoe er mee te leven. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om de barrières ten aanzien van mensen met een handicap weg te werken en handicap op de politieke agenda te plaatsen.

ZitStil 2.0.

308.000 Vlamingen met ADHD hebben onze steun nodig! Al 35 jaar zet centrum ZitStil zich in voor personen met ADHD in Vlaanderen. In die tijd zijn we uitgegroeid van een ouderverenging tot een organisatie die over heel Vlaanderen actief is.

Om ons aanbod uit te breiden lanceren we het project ZitStil 2.0. Met dit project zullen we de nood voor nieuwe trainingen en infoavonden invullen en zullen we ook onze expertise op nieuwe manieren aanbieden. Zo kunnen digitale media ook ingezet worden om personen te bereiken voor wie het moeilijk is om naar ons centrum toe te komen, vanwege de afstand of tijdsgebrek.

We krijgen hierbij de steun van een aantal professionele partners. Wil je als particulier de dagelijkse werking van centrum ZitStil steunen? Dat kan op verscheidene manieren! Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.

 

In ZitStil-magazine 146 vertelt Ria Van Den Heuvel over de opzet en doelen van het project ZitStil 2.0. Je kan hier het volledige interview lezen.

 

Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.

Werelddovendag

Doof Vlaanderen zet in op sensibilisering van zowel dove als horende mensen, over de Vlaamse Gebarentaal, haar gemeenschap en haar cultuur. Elk jaar organiseert Doof Vlaanderen eind september Werelddovendag (WDD), een druk bezocht evenement met zowel vorming als ontspanning. Werelddovendag 2018 vond plaats in Kortrijk op 22 september.

 

'Borst en Boezem Bewust - bis'

Personen met een verstandelijke beperking komen tijdens hun leven in contact met borstkanker. Ofwel omdat ze zelf de ziekte krijgen ofwel iemand uit hun naaste omgeving. Cera, Gezin en Handicap, Pink Ribbon en VONX  ontwikkelden een brochure rond opsporing ‘op maat’ van deze doelgroep. Vrouwen met een verstandelijke handicap die een behandeling voor borstkanker ondergaan of achter de rug hebben en hun netwerk worden vaak geconfronteerd met tal van (communicatie)problemen. Samen met andere organisaties werkt Gezin en Handicap een lotgenotenmoment om de ervaren knelpunten bespreekbaar te maken.

Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

Sig is trekker in de sensibilisering rond NAH. De jaarlijkse campagne 'week van NAH' eind oktober was ook nu een succes www.nahliga.be. Sig blijft een gids het hele jaar door voor mensen die persoonlijk, in hun directe omgeving of professioneel te maken krijgen met NAH.

 

Bruggendag met theater

Bruggendag is uitgegroeid tot een volksfeest met alle organisaties, vrijwillige medewerkers én bewoners van het Groot Begijnhof. Ook autisme stond in the picture, met als doel een grotere verbondenheid te creëren met de ruime buurt van het Groot Begijnhof. We brengen mensen met en mensen zonder autisme op een plezierige manier samen.

Deze keer kon het publiek zich laten betoveren door een theatervoorstelling in samenwerking met NTG.

Autisme Centraal werkte met een groepje volwassenen met autisme en NTG-theaterdocente Debbie Crommelinck een theaterstukje uit geïnspireerd door het thema ‘geloof’.  Een hele uitdaging voor mensen met autisme. Verbeelding is geen evidentie voor hen; de communicatie tijdens de theatercursus en de repetities zijn dan ook autismevriendelijk uitgewerkt. Het thema ‘geloof’ werd breed verkend en uitgediept: vertrouwen en geloof in jezelf, vertrouwen op de ander, bijgeloof en belangrijke rituelen.

Tijdens de voorbereidingen en de optredens hebben de volwassenen met autisme hun grenzen verlegd en zaken gedaan die voor hen niet vanzelf gaan: voor publiek staan en praten, bewegen, zich in nieuwe situaties begeven, communiceren en overleg plegen, rekening houden met elkaar en elkaar aanvoelen om samen een voorstelling te brengen.

Ieder woord en elke beweging ontstond bij de acteurs met autisme zelf en Debbie monteerde alles aan elkaar.

Digitaal leerlingenpaspoort? Slechts op één voorwaarde: ouders krijgen mede-eigenaarschap

Hilde Crevits lanceerde het plan voor scholen om één centraal, digitaal systeem te gebruiken voor het bijhouden van informatie over hun leerlingen: een digitaal paspoort. Het plan is alvast nodig.

Toch enkele bedenkingen. Hoe wordt beslist welke gegevens relevant zijn voor de huidige situatie van een leerling? Als een kind in het eerste leerjaar worstelt met moeilijk gedrag, maar dit probleem is aangepakt door een gedragstraining en stelt nadien geen problemen meer, is het dan relevant om deze informatie in het dossier te behouden? Het spook van stigmatisering waart dan al snel rond.

En wie wordt de beheerder van dit leerlingenpaspoort? Bij centrum ZitStil maakten we een gelijkaardige denkoefening tijdens de conceptfase van het project ZitStil 2.0 (zie ZitStil-magazine #146). Een onderdeel van dit project houdt in dat wij onze cliënten (of hun ouders) ten allen tijde zelf hun dossier laten inkijken en dat zij hun dossier zelf beheren. Zij beslissen wie toegang krijgt tot hun informatie.

Hierop doordenkend willen wij dat ouders en opvoeders, of de leerlingen zelf wanneer ze volwassen worden, het eigenaarschap hebben over het digitaal leerlingenpaspoort waarvan nu sprake is. Idealiter wordt er zelfs een koppeling gemaakt tussen het schools dossier en het uitgebreidere zorgdossier als dit aanwezig is. Op deze manier krijgt de ouder of volwassene zelf de touwtjes in handen en is alle nodige informatie direct raadpleegbaar. Zo beheert men zelf het dossier en zijn of haar privacy. Een recht waar we hen actief in willen ondersteunen en faciliteren.