Tekst voorpagina sensibiliseren

Met onze campagnes maken we je warm en gevoelig voor handicap en hoe er mee te leven. We maken de mogelijkheden van mensen met een handicap zichtbaar. We doen nadenken en voeren actie om de barrières ten aanzien van mensen met een handicap weg te werken en handicap op de politieke agenda te plaatsen.

ZitStil 2.0.

308.000 Vlamingen met ADHD hebben onze steun nodig! Al 35 jaar zet centrum ZitStil zich in voor personen met ADHD in Vlaanderen. In die tijd zijn we uitgegroeid van een ouderverenging tot een organisatie die over heel Vlaanderen actief is.

Om ons aanbod uit te breiden lanceren we het project ZitStil 2.0. Met dit project zullen we de nood voor nieuwe trainingen en infoavonden invullen en zullen we ook onze expertise op nieuwe manieren aanbieden. Zo kunnen digitale media ook ingezet worden om personen te bereiken voor wie het moeilijk is om naar ons centrum toe te komen, vanwege de afstand of tijdsgebrek.

We krijgen hierbij de steun van een aantal professionele partners. Wil je als particulier de dagelijkse werking van centrum ZitStil steunen? Dat kan op verscheidene manieren! Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.

 

In ZitStil-magazine 146 vertelt Ria Van Den Heuvel over de opzet en doelen van het project ZitStil 2.0. Je kan hier het volledige interview lezen.

 

Ontdek hier hoe je als vriend van ZitStil onze organisatie kan helpen.

Werelddovendag

Doof Vlaanderen zet in op sensibilisering van zowel dove als horende mensen, over de Vlaamse Gebarentaal, haar gemeenschap en haar cultuur. Elk jaar organiseert Doof Vlaanderen eind september Werelddovendag (WDD), een druk bezocht evenement met zowel vorming als ontspanning. Werelddovendag 2019 vindt plaats in Gent op 28 september. ‘Doof & Divers’ is dit jaar het thema. Meer details over het programma volgen nog, hou de website alvast in de gaten.

 

Werelddovendag

Doof Vlaanderen zet in op sensibilisering van zowel dove als horende mensen, over de Vlaamse Gebarentaal, haar gemeenschap en haar cultuur. Elk jaar organiseert Doof Vlaanderen eind september Werelddovendag (WDD), een druk bezocht evenement met zowel vorming als ontspanning. Werelddovendag 2019 vindt plaats in Gent op 28 september. ‘Doof & Divers’ is dit jaar het thema. Meer details over het programma te zien op de website, zie link.

Niet-aangeboren Hersenletsel (NAH)

Nieuw: kennisplein over NAH heet voortaan www.hersenletsels.be. De baseline luidt: Toegankelijke informatie en kennis over de gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Het logo van de website heeft een klein letsel: de 3e E staat op zijn kop! Het doel is alle bestaande kennis, expertise en materiaal over NAH samen te brengen. We maken hierbij gebruik van het bestaande kennisplein. www.hersenletsels.be is dus eigenlijk een kloon van dat kennisplein en staat ermee in verbinding, wat alleen maar voordelen heeft. De site is voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen voor hulpverleners of professionals. Ook mensen met een hersenletsel zelf, mantelzorgers, enz. kunnen er terecht. De architectuur van de website is zo bedacht dat bezoekers zo snel mogelijk de informatie vinden die ze zoeken. Alle inhoud is als een bepaald type kennis ‘getagd’ met één of meerdere thema’s en trefwoorden. Deze zijn zo gekozen dat mensen bij het begin van hun internetzoektocht (langs Google dus) snel op www.hersenletsels.be terechtkomen.

 

De jaarlijkse campagne 'week van NAH' gaat door van 14 tot 20 oktober 2019.

 

Sig is trekker in de sensibilisering rond NAH. De jaarlijkse campagne 'week van NAH' eind oktober was ook nu een succes www.nahliga.be. Sig blijft een gids het hele jaar door voor mensen die persoonlijk, in hun directe omgeving of professioneel te maken krijgen met NAH.

 

Chaos in mijn hoofd

Reizende tentoonstelling: een foto zegt meer dan 1000 woorden

 

De NAH-fotogroep is een project waarbij personen met een hersenletsel leren fotograferen en thematische opdrachten krijgen. Vervolgens worden de foto’s besproken met de andere deelnemers. Het project is een manier van verwerking: in groep aankaarten wat je overkomen is en ervaringen delen. De foto’s zijn het middel om tot gesprek te komen. Elke NAH-fotogroep resulteert in een toonmoment.

Deze reizende tentoonstelling is een verzameling van foto’s, gemaakt tijdens verschillende NAH-fotogroepen in Vlaanderen. De beelden tonen hoe mensen omgaan met de gevolgen van hun hersenletsel: Hoe voelen ze zich op dit moment? Waar vinden ze de moed om verder te gaan? Hoe zien ze hun toekomst? Wie ondersteunt hen?

Op deze manier willen we tonen dat mensen met een hersenletsel nog heel wat in hun mars hebben.

Naar een correcte toepassing van de wet ‘Bewindvoering’

Van ieder van ons wordt verwacht dat we zelfstandig en zelfredzaam zijn; dat we ‘de regie over ons leven’ in eigen handen nemen; dat we beslissingen nemen en er de juiste draagwijdte van inzien. Vanaf onze 18de verjaardag werden we ‘burgerrechtelijk handelingsbekwaam’, met alle rechten en plichten vandien. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor personen met bijv. een verstandelijke handicap of voor mensen die psychisch ziek of dement worden of in coma geraken. Men is ‘handelingsbekwaam’ tot iemand het initiatief neemt om een bewindvoering aan te vragen.

Een bewindvoering aanvragen voor jezelf, je zoon of dochter, je partner, je vader of moeder, je vriend(in), je buur, je cliënt, … is zeer ingrijpend en zou een weloverwogen beslissing moeten zijn die met de nodige omzichtigheid genomen wordt. Want hoe je het draait of keert, wie onder bewind geplaatst wordt, verliest in min of meerdere mate een aantal rechten.

Al van bij de totstandkoming van de (nieuwe) wet bewindvoering in 2014 pleit Gezin en Handicap voor een emancipatorische benadering van de personen waarvoor een bewindvoering van toepassing is.  ‘Enkel beschermen indien en in de mate dat nodig is’, is ons motto. Helaas … de toepassing van de wet in de praktijk loopt niet altijd en overal binnen deze visie. Nu de wet recent (1 maart) werd aangepast en vele mensen die verlengd minderjarig verklaard werden ‘ingekanteld’ worden in de bewindvoering, … moeten we blijven ijveren voor een correcte toepassing van de wet. Gezin en Handicap is actief in de stuurgroep ‘Meldpunt bewindvoering’, gaat regelmatig in overleg met de korpschefs van de vrederechters, neemt elke kans op om de belangen van betrokkenen te verdedigen en geeft vooral toegankelijke en correcte info ‘op maat’ van diverse doelgroepen.

Digitaal leerlingenpaspoort? Slechts op één voorwaarde: ouders krijgen mede-eigenaarschap

Hilde Crevits lanceerde het plan voor scholen om één centraal, digitaal systeem te gebruiken voor het bijhouden van informatie over hun leerlingen: een digitaal paspoort. Het plan is alvast nodig.

Toch enkele bedenkingen. Hoe wordt beslist welke gegevens relevant zijn voor de huidige situatie van een leerling? Als een kind in het eerste leerjaar worstelt met moeilijk gedrag, maar dit probleem is aangepakt door een gedragstraining en stelt nadien geen problemen meer, is het dan relevant om deze informatie in het dossier te behouden? Het spook van stigmatisering waart dan al snel rond.

En wie wordt de beheerder van dit leerlingenpaspoort? Bij centrum ZitStil maakten we een gelijkaardige denkoefening tijdens de conceptfase van het project ZitStil 2.0 (zie ZitStil-magazine #146). Een onderdeel van dit project houdt in dat wij onze cliënten (of hun ouders) ten allen tijde zelf hun dossier laten inkijken en dat zij hun dossier zelf beheren. Zij beslissen wie toegang krijgt tot hun informatie.

Hierop doordenkend willen wij dat ouders en opvoeders, of de leerlingen zelf wanneer ze volwassen worden, het eigenaarschap hebben over het digitaal leerlingenpaspoort waarvan nu sprake is. Idealiter wordt er zelfs een koppeling gemaakt tussen het schools dossier en het uitgebreidere zorgdossier als dit aanwezig is. Op deze manier krijgt de ouder of volwassene zelf de touwtjes in handen en is alle nodige informatie direct raadpleegbaar. Zo beheert men zelf het dossier en zijn of haar privacy. Een recht waar we hen actief in willen ondersteunen en faciliteren.

Mind my mind

Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met autisme? Hoe komen indrukken binnen en hoe worden complexe sociale situaties zoals boosheid en verliefdheid verwerkt? Het is niet eenvoudig uit te leggen… Maar zoals wel vaker zeggen beelden meer dan woorden. En sommige beelden doen dat op een ronduit prachtige manier!

De animatiefilm “Mind My Mind” van de Nederlandse Floor Adams is daar een uitstekend voorbeeld van. De kortfilm brengt het verhaal van Chris, een man met autisme, en het mannetje in zijn hoofd. Samen worden ze geconfronteerd met de sociale en emotionele uitdagingen van het leven waarin ze zich staande proberen te houden.