Samenwerken

Vijftact is een levende netwerkorganisatie, die garant staat voor degelijkheid, geloofwaardigheid, een gedreven coördinatie en engagement in een breder geheel.

 

Vijftact werkt vanuit een relevante invalshoek: we beschikken over een brede expertise, hebben een groot netwerk en bieden een gevarieerd aanbod.

Elke partner straalt een unieke deskundigheid uit: ze profileren zich als opiniemakers voor hun specifiek aandachtsveld. Ze staan dicht bij de doelgroep en werken vanuit een sociaal-culturele methodiek.

De partners zijn onderling heel divers, maar als overleg- en vormingsplatform zijn we tegelijk ook complementair. Er is een constructieve en open samenwerking tussen de partners.

 

Vijftact en haar partners zetten blijvend in op sensibilisering van de brede maatschappij over handicap ifv inclusie en integratie.

 

Vijftact gaat voor slagkracht, wil expertise en overhead bundelen en wil zich als netwerkorganisatie verder ontplooien om de versnippering in de sector tegen te gaan.

Samenwerken

We dromen van een ideale samenwerking die de waarde en de eigenheid van iedereen erkent en zich zo organiseert dat personen met een handicap er volwaardig aan kunnen participeren.

In een diverse samenleving die meer en meer individualiseert en verzakelijkt, en waarin het sociaal netwerk voor mensen met functiebeperkingen verkleint, liggen voor Vijftact en haar partners heel wat uitdagingen.

Om tot die samenleving te komen gaan we actief op zoek naar samenwerkingsverbanden en zetten we samenwerkingen op.