Leren

We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling zodat mensen met en zonder handicap zich bewust worden van hun persoonlijke en maatschappelijke situaties, mogelijkheden zien en weerbaarder worden.

Onbekend maakt onbemind

 

Minstens tien procent van de Westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Sig wil bijdragen tot het vormen van een correct beeld. Een positieve houding speelt een belangrijke rol. Daarom organiseren we ook vorming (lezingen, cursussen, enz.) voor "breed publiek", m.a.w. alle geïnteresseerden en betrokkenen.

AutismeCentraalMethodiek

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen - die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent - helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Wil je helemaal ondergedompeld worden in deze methodiek? Dan is de driedaagse opleiding zeker iets voor jou! Je leert er de volledige basis kennen en hoe je zelf aan de slag kan gaan met het controlepaneel.

Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal

Het maken van gebaren is iets heel natuurlijks. Iedereen doet het, iedereen kan het. 20 lesavonden van 20 uur van oktober tot april. 

 

Driftbuien en woedeaanvallen bij ADHD: wat nu gedaan?

Het is niet makkelijk voor een kind met ADHD om zijn of haar emoties altijd onder controle te houden. Ze uiten hun emoties vaak heel hevig. Om een kleinigheid worden ze extreem boos, alsof er een vulkaan uitbarst met alle gevolgen. Ook het sterk en snel afwisselen van stemmingen kan je als ouder echt overvallen.

In deze workshop staan we stil bij de moeilijke combinatie tussen ADHD en het reguleren van emoties. We focussen hierbij op de emotie boosheid. We staan stil bij mogelijke oorzaken van de moeilijke regulatie en hoe je dit als ouder ervaart.

Tot slot gaan we in op hoe jullie met deze driftbuien en woedeaanvallen omgaan. We bekijken hoe je deze momenten zoveel mogelijk kunt voorkomen en hoe je je kind kunt helpen als hij of zij toch de controle verliest.

Deze workshop wordt georganiseerd op 11 verschillende plaatsen in Vlaanderen.

Inspiratiemoment ‘Zorg voor je kind, zorg voor het leven.’ - Uitgesteld

Wanneer je een zorgenkind in je gezin hebt, ziet jouw gezinsleven er anders uit. Je zekerheden veranderen in grote vragen waarvoor je krampachtig op zoek bent naar antwoorden. Je zoekt naar een nieuw evenwicht in je gezin. Elke zorgproblematiek en elk gezin is anders, maar toch liggen ouders vaak wakker van dezelfde zaken.

Daarom startte Frauke Cosaert met haar blog ‘Wervelkind’ en schreef ze het boek ‘Zorgenmeisje’. Op dit inspiratiemoment vertelt Frauke over de zorg voor Marie, en stelt ze haar boek ‘Zorgenmeisje’ voor.

Noor Seghers (Magenta) licht toe hoe het gesteld is met de kwaliteit van leven in gezinnen met een kind met een handicap.

Dankzij Manteau Standaard Uitgeverij, die het boek Zorgenmeisje op de markt brengt, bieden we nadien een receptie aan en de kans het boek aan een voordelige prijs aan te kopen en ervaringen uit te wisselen met Frauke en andere ouders.

Een initiatief van Gezin en Handicap, in samenwerking met Magenta.

 

Wat na ons? - uitgesteld

De vraag ‘wat na ons? ‘ is de meest gestelde vraag bij Gezin en Handicap. Al jaren organiseert Gezin en Handicap her en der in Vlaanderen infomomenten rond de praktische, de financieel-juridische kant van deze vraag:  het nieuwe erfrecht,  bewindvoering, workshops rond de bewindvoering.

Gezin en Handicap wil ook de emotionele kant van deze vraag niet uit de weg gaan en organiseert vier sessies om hieromtrent met ouders op weg te gaan: Hoe kan je als oud er je kind met een handicap later met een gerust hart achterlaten? Hoe blik je je liefde voor je kind in voor de toekomst? Wat moeten anderen (later) van je kind weten om het de best mogelijke kwaliteit van leven te geven? Hoe wil je dat je kind je later herinnert, wie je zelf was, wat je belangrijk vindt? Welke keuzes maak je voor jezelf en je kind op vlak van gezondheidszorg en levenseinde?

De namiddagsessies ‘Wat na ons?’ gaat dit jaar door in Leuven op 19 maart, 22 april, 26 mei en 3 juni. 

Samen maken we de wereld autismevriendelijker: online cursussen

De komende weken beloven heel inspirerend te worden. We kijken hoe je vrijetijdsinvulling bij mensen met autisme in de woongroep kan organiseren. Ook binnen de grenzen die jij waarschijnlijk ervaart, zoals te weinig omkadering, te weinig ruimte/tijd, niet voldoende materieel. Daarnaast kijken we ook hoe je een zelfstandige werkhouding stimuleert bij een kleuter met autisme.
Dit en nog veel meer boeiende onderwerpen. Wacht niet te lang, het eerste webinar gaat reeds 6 mei door.