Leren

We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling zodat mensen met en zonder handicap zich bewust worden van hun persoonlijke en maatschappelijke situaties, mogelijkheden zien en weerbaarder worden.

Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal

Het maken van gebaren is iets heel natuurlijks. Iedereen doet het, iedereen kan het. 20 lesavonden van 20 uur van oktober tot april. 

 

“Ik ga het morgen zeker doen!”

Deze workshop voor ouders over uitstelgedrag bij kinderen met ADHD is in juni gestart en gaat door op 11 verschillende plaatsen.

Het uiteindelijke doel van iedere opvoeding is je kind begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Kinderen en jongeren met ADHD doen over dat zelfstandig worden doorgaans iets langer. Dat maakt ouders onzeker. Reacties van omgeving en van school zoals ‘dat moeten ze toch al zelf kunnen!’ brengt het zelfvertrouwen van ouders helemaal aan het wankelen.

Hoelang moet je je kind blijven helpen? Vanaf welk moment kan je ze eens loslaten, in de hoop dat ze daar iets van leren. Je kan als mama of papa toch niet voor altijd aan de zijlijn blijven staan als je ziet dat het echt nog niet lukt?

In deze workshop leer je wat je van je kind met ADHD mag verwachten in de weg naar zelfstandigheid.

Wat na ons?

Als ouder wil je je kind met een handicap later met een gerust hart kunnen achterlaten. Maar hoe zorg je ervoor dat je kind veilig en comfortabel leeft, en liefdevol opgevangen wordt – zoals jij dat wilt. Tijdens een praktijkgerichte studiedag zetten wij alles op een rijtje:

 

  • Je kind iets nalaten? Oké, maar wat is de beste manier?
  • Welke mogelijkheden bieden het nieuwe erfrecht? Een stichting of een maatschap?
  • Hoe regel je het dat je kind met een handicap verzorgd achterblijft én niemand benadeeld wordt?
  • Hoe blik je jouw liefde voor je kind in voor later?

 

De studiedag ‘Wat na ons?’ van 21 april was een succes. Omdat deze dag vlug volzet was en teveel geïnteresseerden moesten teleurgesteld worden, wordt deze studiedag in het najaar herhaald (datum ligt momenteel nog niet vast). Tijdens de infoavonden ‘Het nieuwe erfrecht’ bekijken we de mogelijkheden die dit biedt voor gezinnen met een kind met een handicap.

Onbekend maakt onbemind

 

Minstens tien procent van de Westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Sig wil bijdragen tot het vormen van een correct beeld. Een positieve houding speelt een belangrijke rol. Daarom organiseren we ook vorming (lezingen, cursussen, enz.) voor "breed publiek", m.a.w. alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Masterclassweek

Na twee succesvolle edities van de masterclassweek organiseren we dit jaar een vervolg. We brengen weer een week vol inspirerende bijdragen met een mix van onderwerpen en werkvormen, alle gebracht door topmedewerkers van Autisme Centraal en enkele externe experten. Het belooft alweer een boeiende week te worden met heel wat nieuwe onderwerpen.

Je kan kiezen uit een ruim aanbod van sessies die telkens een halve dag duren. Je keuze kan gaan van slecht één sessie in de hele week tot elke dag één of twee sessies. Er zijn verschillende werkvormen en verschillende onderwerpen. Zo zijn er plenaire lezingen, kleine workshops en nog kleinere intervisiegroepjes. De bedoeling is hier dieper en verder te gaan dan in ons reguliere aanbod van cursussen en lezingen. Bepaalde aspecten worden er uitgelicht en uitgediept. Je wordt, zeker in de workshops in intervisiegroepen, sterk betrokken en krijgt kans om jouw eigen vragen en bedenkingen aan bod te laten komen. Sommige sessies richten zich op een bepaald niveau, anderen gaan breder. Het is een unieke kans om rechtstreeks vragen te stellen aan de medewerkers van Autisme Centraal en enkele externe experten.