Leren

We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling zodat mensen met en zonder handicap zich bewust worden van hun persoonlijke en maatschappelijke situaties, mogelijkheden zien en weerbaarder worden.

Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal

Het maken van gebaren is iets heel natuurlijks. Iedereen doet het, iedereen kan het. 20 lesavonden van 20 uur van oktober tot april. 

 

Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal

Het maken van gebaren is iets heel natuurlijks. Iedereen doet het, iedereen kan het. De nieuwe lessenreeks gaat van start in de tweede week van oktober 2019 en loopt tot eind maart 2020 in verschillende locaties. De standaardcursus bestaat uit 20 lessen van telkens 2 uur. Bij de meeste cursussen is dit van 19u30 tot 21u30.

Meer informatie vind je op de website, zie onderstaande link.Je kan ook altijd mailen naar gebarentaalcursus@doofvlaanderen.be.

 

Onbekend maakt onbemind

 

Minstens tien procent van de Westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Sig wil bijdragen tot het vormen van een correct beeld. Een positieve houding speelt een belangrijke rol. Daarom organiseren we ook vorming (lezingen, cursussen, enz.) voor "breed publiek", m.a.w. alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Inspiratiemoment - 'Hoe geef je de handicap van je kind een plaats?'

Ouders van een kind met een handicap lopen vaak op de tippen van de tenen. De balans vinden tussen zorg-werk-leven is een hele opdracht. Praktisch, maar ook emotioneel. Want als je een kind met een handicap hebt, verloopt je toekomstbeeld anders dan verwacht. Dit doet ouders verdriet, pijn en geeft een gevoel van onmacht en onzekerheid. De rest van je leven blijft je kind deze handicap houden. Hoe kun je een handicap ‘loslaten’ als je er elke dag mee te maken hebben? Of gaat het vooral om te zoeken naar een manier om te (leren) leven met een ‘levend verlies’ …

Een inspiratiemoment met Manu Keirse. Ouders van een kind met een handicap worden uitgenodigd om ook familieleden, vrienden, buren, … uit te nodigen om dit moment samen mee te maken. Er is dan later heel wat stof om na te praten en je krijgt de kans om je verhaal en emoties te delen met iedereen die bij jou en je kind betrokken is.  

Een initiatief van Gezin en Handicap, in samenwerking met Magenta in Brugge (volzet), Leuven, Gent, Hasselt en Antwerpen.

AutismeCentraalMethodiek

De AutismeCentraalMethodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen begeleiding. Aan de hand van zes kernbegrippen - die je gemakkelijk kan onthouden als je de eerste zes letters van het alfabet kent - helpt de methodiek je om een autismevriendelijke school-, leefgroep-, thuis- of werkomgeving te creëren. Dit boek is geen wondermiddel dat alle moeilijkheden magisch uit de wereld zal helpen. Het is wel een duidelijk overzicht dat je doet inzien waar kansen liggen, telkens met oog en respect voor autistisch denken.

Wil je helemaal ondergedompeld worden in deze methodiek? Dan is de driedaagse opleiding zeker iets voor jou! Je leert er de volledige basis kennen en hoe je zelf aan de slag kan gaan met het controlepaneel.

Ik wil slapen! Over slaapproblemen bij ADHD

Veel kinderen en jongeren met ADHD hebben problemen met inslapen, doorslapen  of worden vroeg weer wakker. Leuk is het niet, niet voor kinderen en niet voor ouders. Gebrek aan voldoende slaap houdt bovendien heel wat gezondheidsrisico’s in.

Hoe kunnen we toch werken aan een gezonder slaapritme bij kinderen met ADHD? En hoe blijven we dat als ouders volhouden? Tijdens deze workshop houden we jullie wakker over slaap!