Informeren

We maken je wegwijs in de informatie die je zoekt over handicap. In onze publicaties illustreren en duiden we bepaalde aspecten van leven met een handicap in een begrijpbare taal.

Informatiecentra

Omwille van de coronamaatregelen gelden mogelijks afwijkende regelingen in onze informatiecentra.
Ben je op zoek naar informatie over doofheid, ADHD, autisme of handicap in het algemeen staan Amanda, Bieke, Ludwina, Lief en Luc voor jou klaar. Neem echter vooraf contact met hen op om de beschikbaarheid te kennen:

 
Normailiter zijn onze informatiecentra vrij toegankelijk, openingsuren variëren echter:
 

  • Autisme Centraal - Groot Begijnhof 85, 9040 Sint-Amandsberg - elke maandag van 12.00u tot 20.00u, behalve op feestdagen en tijdens de schoolvakanties
  • centrum ZitStil - Kruishofstraat 341, 2610 Wilrijk - dinsdag van 9.30u tot 16.30u & op woensdag van 13.00u tot 16.30u
  • Doof Vlaanderen -  Dorpsstraat 43, 9052 Gent - op aanvraag
  • Gezin en Handicap - A. Goemaerelei 66, 2018 Antwerpen - dinsdag en woensdag van 8.00u tot 16.00u
  • Sig vzw - Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem - iedere werkdag in de voormiddag open van 8.30u tot 12.15u


 De catalogi zijn online te consulteren:
 

Onze troeven:

Actueel, wetenschappelijk, deskundig en persoonlijk. En dus betrouwbaar

'Sterk! in autisme'?

Een abonnement op 'Sterk! in autisme' loont meer dan de moeite voor wie op de hoogte wil blijven van wat er gebeurt omtrent autisme.
‘‘Sterk! in autisme’ is een inzichtelijk stukje autismevriendelijkheid.
Via actuele thema’s belichten we de veelzijdigheid van autisme in onze concrete en positieve huisstijl en met oog voor de sterke kanten van autisme.

Gevestigde waarden brengen verslag uit van hedendaagse ontwikkelingen. Geen moeilijke theoretische artikels, maar een vlotte koppeling van de theorie met de praktijk.

De 38ste jaargang belooft veel praktische en wetenschappelijke gefundeerde informatie die je nog sterker maakt in autisme.

Het tijdschrift 'Sterk! in autisme': informerend, inspirerend, en met het oog voor de kwaliteiten van mensen met autisme. En vooral : concrete verhalen, pakkende beelden, recente inzichten en praktische tips'

 

'Ik ben speciaal: HET SPEL'

Zin om eens wat anders te doen in psycho-educatie dan dat saaie en ernstige praten en schrijven? Een spannend spel voor 2 tot 6 spelers, vol humor en spanning.

Kan ik u helpen, dokter?

 

Op geneeskundige controle voor een tegemoetkoming aan personen met een handicap.
Wie goed geïnformeerd is, staat een stap verder. In deze brochure vind je een concreet antwoord op veel gestelde vragen over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Je krijgt vooral veel informatie en tips die je op weg helpen om je goed voor te bereiden op de controle bij de arts van de FOD Sociale Zekerheid. Want het bedrag van je tegemoetkoming hangt voor een groot deel af van hoe deze arts je gebrek aan zelfredzaamheid zal beoordelen. Hierop kun je maar best goed voorbereid zijn.

“Ik, ik wil het zelf kunnen”

Zelfredzaamheid bij kinderen stimuleren.

Kinderen met een beperking hebben vaak al verschillende tegenslagen gekend. Hierdoor staan hun zelfvertrouwen en motivatie om nieuwe vaardigheden aan te leren op een laag pitje. Auteurs Nathalie Vanassche en Selket Willems ontwikkelden een pakket om de zelfredzaamheid bij kinderen te stimuleren.

In het pakket Ik, ik wil het zelf kunnen (gebaseerd op Kids’ Skills) zijn motivatie, coaching en oplossingsgerichte therapie van cruciaal belang. Het kind krijgt inspraak in de behandeling en doelen, het beleeft op die manier autonomie. Door het coachend ondersteunen en het omzetten van het probleem in een te leren vaardigheid, ervaart het kind een verhoogde vorm van competentie. Hierdoor wordt de band tussen therapeut en kind hechter en is de betrokkenheid groter. 

De oefenboekjes van Ik, ik wil het zelf kunnen dienen voor het aanleren of verbeteren van ADL-activiteiten. Zelfzorgactiviteiten hebben een belangrijke plaats in het leven van kinderen, in eender welke levensfase. De boekjes zijn bruikbaar vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar, aangezien kinderen vanaf dan in staat zijn om hun competenties te beoordelen. Deze vaardigheid is nodig bij het nadenken over hulpvragen en het formuleren van doelen.

We trachten de ouders zoveel mogelijk bij de therapie te betrekken, hoewel dat niet altijd makkelijk is. Elk oefenboekje bevat een handleiding voor de ouders in kaartvorm.

Ouders getuigen:
“Het zijn leuke, kindvriendelijke, uitnodigende boekjes! 
Mooi gevisualiseerd, gestructureerd en aangepast aan het niveau van het kind.”

Magazine 'ZitStil'

Vandaag heeft communicatie, dossierinzage en overleg een belangrijke plaats in de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen. Zeker wanneer er in het zorgtraject meerdere partijen betrokken zijn,

In ZitStil magazine 156, het themanummer ‘Van dialoog naar trialoog’, gaan we dieper in op de samenwerking tussen het kind met ADHD, ouders en zorgverleners.

We bekijken de coördinerende rol van een ouder van een kind met ADHD. Als mama of papa sta je tussen je kind en de school, de dokter, de jeugdbeweging … Het artikel gaat verder over het belang van oudertraining en de blijvende nood aan ondersteuning in het opvoedingsproces.

Een ander artikel gaat over hoe hulpverleners de trialoog in praktijk beleven. Zowel de positieve evolutie binnen de hulpverlening als de pittige uitdagingen voor de toekomst worden toegelicht.

Verder in het magazine vind je onder andere een inspirerend gesprek met de zorgcoördinator van Stedelijke basisschool Crea 16, een persoonlijke getuigenis van een studente met ADHD en bekijken we de trialoog door de ogen van de Centra voor Ambulante Revalidatie en Familieplatform geestelijke Gezondheidszorg.