19
Apr

Klankenpad - Letterweg

09:00
Online workshop

Inhoud
 

Letterweg is een leermiddel waarbij beeld, beweging, betekenisgeving, humor, fantasie, empathie, klank en creativiteit ingezet worden om leerprocessen op gang te brengen. De fonologische ontwikkeling speelt een belangrijke rol bij de spraak- en taalontwikkeling.
Hogere leerprocessen zoals lezen en het spellen bouwen erop voort en dragen op hun beurt ook bij tot de verdere ontwikkeling van dat fonologisch bewustzijn. Pratende letters brengen de klanken tot leven en maken verbinding met de leerling. Zij vertellen hoe woorden klinken, leggen op een begrijpelijke manier de lees- en spellingsregels uit en visualiseren de strategieën die je beoogt. In deze workshop staat de klank centraal.
                                                  
Klank-tekenkoppeling gebeurt spontaan omdat klank en teken versmolten zijn. Al de medeklinkers en klinkers en hun respectievelijke klankkenmerken, waaronder de articulatie, worden besproken. Je ontdekt hoe je de uitspraak en dus klankopbouw van woorden kan visualiseren. Alle kleuters en beginnende lezers hebben hier baat bij. Leer hoe je het Letterweg-schrift en de Letterweg-gebaren kan inzetten bij kinderen met (risico op) dyslexie, AD(H)D, ASS, TOS en fonologische stoornissen. Maak van beelddenkers beeld-klankdenkers.
Er worden geen accreditatiepunten voorzien voor deze cursus.

 
Begeleiding


Emmanuelle de Waal
Van Taal tot Leren
Logopedist en dyslexiebehandelaar
Auteur van Letterweg
Details