2021

06
Apr

Probleemgedrag op school bij kinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs

09:00 - 16:00

Inhoud
 

Soms overschrijden de prikkels waaraan een kind met autisme in het reguliere onderwijs wordt blootgesteld en de eisen waarmee het daar wordt geconfronteerd, zijn of haar draagkracht. Op school kunnen er vier grote stressoren worden onderscheiden, die niet toevallig overeenstemmen met de belangrijkste vier kwetsbaarheden in de prikkel- en informatieverwerking van kinderen met autisme: zintuiglijke overprikkeling, onduidelijke interacties en communicatie, een gebrek aan overzicht en complexe organisatie-eisen. De combinatie van die vier stressoren kan de verwerkingsmogelijkheden van het kind overstijgen en resulteren in allerhande probleemgedragingen. 
In deze vorming worden drie groepen van probleemgedragingen besproken die vaak voorkomen bij kleuters, lagereschoolkinderen en jongeren met autisme in het reguliere onderwijs: overvraging en schoolweigering, botsen met autoriteit en conflicten met medeleerlingen. Telkens wordt getracht om het probleemgedrag te begrijpen vanuit de ‘eigen-aardige’ manier waarop deze kinderen prikkels en informatie verwerken. Er wordt ook geschetst hoe dit gedrag ingebed geraakt in een patroon van reacties van klasgenoten en leerkrachten. De aanpak richt zich steeds op die hele klasdynamiek en niet enkel op wat het kind met autisme doet of zegt.


Begeleiding


Wilfried Peeters
Is psycholoog en werkt bijna dertig jaar in de autismehulpverlening, waarvan het grootste deel in het expertisecentrum autisme van het UZ Leuven. Momenteel werkt hij voor een mobiel kinderpsychiatrisch team van het UPC KU Leuven (yuneco combi) en is hij als lector verbonden aan de bachelor-na-bacheloropleiding autisme van de AP-hogeschool in Antwerpen.
Details