17
Aug

Vergroot je psychologisch kapitaal (2 daagse)

09:30
Boechout-Vremde

Inhoud


Je Psychologisch Kapitaal kan je vergelijken met een graanschuur: een plek waar je reserves bewaart voor als de oogst tegenvalt. Het is een verzameling van vier positieve eigenschappen: hoop, optimisme, veerkracht en zelfvertrouwen – die je kan opbouwen om beter met tegenslag, stress en uitdagingen om te gaan. Een soort buffer tegen slechte tijden, zeg maar.
Onderzoek toont dat we deze vier elementen niet alleen kunnen meten, maar ook kunnen trainen: je kan ze beter leren inzetten, je kan ze versterken en groter maken.
Hóe we dat kunnen doen gaan we onderzoeken in deze vier workshops die een samenhangend geheel vormen:

HOOP

Hoop heeft hier de betekenis van het vermogen om een beeld van de toekomst te maken. Doelen kunnen stellen bijvoorbeeld, die haalbaar zijn en passen bij wie jij bent en bij jouw talenten en levensbetekenis. Richting kunnen geven aan je dagelijkse handelen, een grotere leidraad herkennen in je levensdomeinen, positieve resultaten kunnen herkennen en leren verwachten: het hoort allemaal bij het vermogen om hoop te voelen. Bovendien weten we uit onderzoek dat in contact komen met positieve ervaringen uit het verleden en met mogelijke positieve toekomstbeelden, mensen helpt om beter om te gaan met wat vandaag misschien ingewikkeld of lastig is.
In deze workshop gaan we onderzoeken wat de definitie van hoop als element van psychologisch kapitaal is, hoe sterk we hier vandaag al in staan, en hoe we die eigenschap bij onszelf en anderen kunnen vergroten.

OPTIMISME

Het optimisme dat hier bedoeld wordt, is geen goedgelovige altijd-positieve persoonlijkheidstrek, maar een optimisme dat je kan leren. Een optimisme dat te maken heeft met hoe je ervaringen interpreteert, met hoe je betekenis geeft aan wat je doet en aan wat jou overkomt. Onderzoek laat zien dat mensen die dit aangeleerd optimisme meer beheersen en vaker inzetten, psychisch weerbaarder zijn en beter bestand zijn tegen moeilijke gebeurtenissen.
In deze tweede workshop oefenen we in het denken en interpreteren van omstandigheden op de manier waarop optimisten dat doen. We leren hoe een ogenschijnlijk eenvoudig mechanisme het verschil maakt bij mensen die het glas halfvol zien, en hoe we zelf door onze gedachten en vragen dat aangeleerde optimisme kunnen stimuleren.

(ZELF)VERTROUWEN

Zelfvertrouwen als derde element van ons psychologisch kapitaal, slaat zowel op het geloof in je eigen mogelijkheden en kracht, als op het vertrouwen dat je hebt in andere mensen. Beide eigenschappen zijn cruciaal in momenten van stress, bij burn-out of tijdens en na heftige levensgebeurtenissen. Door jezelf tegelijkertijd te (leren) zien als iemand die kundig, krachtig, weerbaar en vindingrijk is, én als iemand die op anderen kan en durft vertrouwen, die hulp kan vragen en ontvangen, die betrouwbare relaties kan opbouwen – verhoog je je vermogen om door te gaan en zelfs te groeien in lastige situaties.
Deze workshop is helemaal gericht op het herkennen en vergroten van dat vertrouwen in onszelf en in onze verbondenheid met anderen. We verkennen en oefenen methodes om deze eigenschap bewuster te maken en vaker in te zetten, en we werken aan het zelf-lerend vermogen om onszelf en anderen ook in de toekomst op dit vlak te versterken.

VEERKRACHT

Over veerkracht is al veel gezegd en geschreven, maar hoe vertrouwd het ondertussen misschien ook klinkt: het is een cruciale factor in het doorstaan en positief omgaan met ingewikkelde situaties. Het vermogen om te vallen en weer op te staan, om door te zetten bij tegenslag en om aandacht te blijven schenken aan ogenschijnlijk kleine positieve elementen in de zwaarte – het zijn allemaal tekenen van een grote veerkracht. Uit zeer veel studies blijkt immers dat het niet de heftigheid van de ervaringen is het verschil maakt tussen breken of heel blijven, maar wel de reactie van mensen op die gebeurtenissen. Het leven is geen wandeling in het park, en we komen allemaal, vroeg of laat, in zware of minder zware moeilijke tijden terecht. Leren hoe we kunnen doorgaan, hoe we kunnen blijven staan of zelfs hoe we mogen liggen en wachten tot de storm voorbij is, en leren hoe we opnieuw kansen kunnen grijpen als het tij keert: het hoort allemaal onder veer-kracht. Het vermogen om op te veren als het leven je neer duwt.
In deze laatste workshop kijken we naar wat veerkracht is, en naar wat het niet is. Naar hoe we soms verkeerde ideeën hebben over wat doorgaan en volhouden is, naar loslaten en groeien, naar toestemming om te voelen en om grenzen te trekken. We leren hoe we onze eigen veerkracht kunnen versterken en hoe we anderen veerkrachtiger kunnen maken.


Begeleiding


Ria Van Den Heuvel

Data
Maandag 17/08 en dinsdag 18/08/2020
Details