Leren

We creëren leercontexten met ruimte voor dialoog en ervaringsuitwisseling zodat mensen met en zonder handicap zich bewust worden van hun persoonlijke en maatschappelijke situaties, mogelijkheden zien en weerbaarder worden.

Volg een cursus Vlaamse Gebarentaal

Het maken van gebaren is iets heel natuurlijks. Iedereen doet het, iedereen kan het. 20 lesavonden van 20 uur van oktober tot april. 

 

Genoeg! Minder ruzie in ons ADHD-gezin

In november is centrum ZitStil op 9 verschillende plaatsen gestart met de workshop voor ouders ‘Genoeg! Minder ruzie in ons ADHD-gezin’. In deze workshop richten we ons vooral op ruzies thuis. We bieden ouders inzicht in het ontstaan van conflicten en hoe je hier op een constructieve manier mee kan om gaan.

Ondersteuning in het kader van het M-decreet

Een ‘Ronde van Vlaanderen’ over het nieuwe ondersteuningsmodel in het onderwijs. Als je als ouder correct geïnformeerd wil worden over het nieuwe ondersteuningsmodel ben je harte welkom op een van de infoavonden.

Bedoeling is ook jullie ervaringen bij de start van het schooljaar te bundelen. Deze zullen we dan later overbrengen aan Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits. Zij zal deze dan meenemen naar de verdere onderhandelingen over het ondersteuningsmodel in functie van bijsturingen voor het schooljaar 2018-2019.

Onbekend maakt onbemind

 

Minstens tien procent van de Westerse bevolking gaat door het leven met een handicap of stoornis. Sig wil bijdragen tot het vormen van een correct beeld. Een positieve houding speelt een belangrijke rol. Daarom organiseren we ook vorming (lezingen, cursussen, enz.) voor "breed publiek", m.a.w. alle geïnteresseerden en betrokkenen.

Genderontwikkeling en autisme

Na een eerste lezing over orïentatie als identiteitsverlener gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: ontwikkelt de seksuele identiteit anders bij mensen met autisme? Is het feit dat seksuele oriëntatie zich tegenwoordig niet meer in enkele duidelijk afgebakende hokjes laat stoppen nu een voordeel voor de zoektocht van mensen met autisme naar een seksuele identiteit? En wat met het feit dat mensen met autisme doorgaans minder gevoel hebben voor het conformeren aan culturele normen? En, vertelt oriëntatie ons echt iets over autisme?